Kérdezve vagy regisztrálva? Tanácsok és előadások a survey adatfelvételekkel és az adminisztratív adatbázisok használatával kapcsolatban

Meghívó – Hibrid workshop

Időpont: 2022. november 9. 13.00 – 15.30

Helyszín: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont; 1097. Budapest, Tóth Kálmán u. 4. K13-K14-es terem

Célcsoport: Társadalomtudományi kutatók, hallgatók (elsősorban közgazdászok és szociológusok)

A workshopra erre a linkre kattintva regisztrálhat: Regisztráció

A workshop célja kettős, egyrészt szeretnénk röviden megismertetni a közgazdászokat a survey illetve attitűd vizsgálatokkal, az adatfelvételek lehetőségeivel valamint a regiszter adatbázisokkal való összekapcsolódás lehetőségeivel. Másik oldalról az eddig surveyt használók is megismerhetnék az adminisztratív adatbázisok felhasználásának irányvonalait.

A workshop két részből áll. Az első felében a két téma köré szerveződik egy-egy szekció, melyben a kutatók megismerkedhetnek az adott módszer előnyeivel, hátrányaival és az adott témában meghívott előadó segítségével konkrét kutatási kérdéseikben tanácsokat kapnak.

1a. Survey módszer alkalmazási területei, lehetőségei és hátrányai

Milyen típusú társadalomkutatási kérdések megválaszolására alkalmas a survey? Milyen alapvető hibákat követhetünk el? Hogyan tudjuk ezeket elkerülni? (Pl. idő dimenziók tisztázása a kérdések során, mintavételi egységek és a kérdések inkonzisztenciája stb.). Hogyan érdemes megtervezni egy adatfelvételt, milyen részei, buktatói vannak. Milyen válaszadási arányokra számíthatunk egyéni vagy vállalati survey-nél? Milyen elvárásaink lehetnek az adatfelvételt végző cég felé, mi az, ami a kutató feladata és mit bízzunk a cégre? Adatkezelési, adatvédelmi feladatok: Milyen esetekben kérjünk szakértői, jogi segítséget?

előadó: Tóth Gergely, ügyvezető igazgató, Pharmaproject-Statisztika Bt.

előadás 45 perc; kérdések/válaszok, konkrét kutatásokhoz kapcsolódóan is:45 perc

1b. Az adminisztratív adatbázisok általános tulajdonságai, ebből adódó előnyök és korlátok

Hogyan épül fel egy regiszter adatbázis? Milyen elemi egységek lehetnek a kiinduló pont (egyének, háztartások, lakás, stb.)? A teljeskörűség elemzési lehetőségei, pl. kis elemszámú társadalmi csoportok, a kutatási témák sokszínűsége. Milyen módon közelítsünk az adatokhoz. Már megvalósult kutatási témák bemutatása

előadók: Köllő János, tudományos tanácsadó KRTK KTI; a KRTK Adatbank vezetője, Tir Melinda KRTK Adatbank munkatárs

előadás 45 perc; kérdések/válaszok, konkrét kutatásokhoz kapcsolódóan is; 45 perc

2. Összekapcsolás lehetőségei, főbb módszerek

Megvalósult kapcsolások bemutatása

Panelbeszélgetés, kérdések/válaszok; 1 óra

Résztvevők: Koren Miklós KRTK KTI tudományos főmunkatárs, Köllő János KRTK KTI tudományos tanácsadó, Dr. Németh Ádám infokommunikációs szakjogász

A workshop második részében közös előadáson a kétféle adattípus összekapcsolási lehetőségeiről tartanánk rövid ismertetőt konkrét példákon keresztül.

A rövid rendezvény jellegében inkább az ismeretek tágítására, figyelemfelkeltésre alkalmas, ugyanakkor lehetőséget biztosítana az igények felmérésére, a tanfolyami keretek jövőbeli kiterjesztésére is.