MUNKATÁRSAINK

A csapatról

Kolosi Tamás

A Tárki Adatbank alapítója

kolosi@tarki.hu

+36 1 3097676

Kolosi Tamás 1985-ben alapította meg a Tárkit. Már korábban a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Kolosi a nyolcvanas évek elején végzett "rétegződés-modell" vizsgálatához kidolgozta a késő Kádár-kori államszocialista társadalmának L-modelljét, melyben a redisztributív állami szektor mellett a piaci szektor kettőssége határozta meg az egyenlőtlenségi rendszer struktúráját. Empirikus kutatásai során uttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozik többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán. Ő maga a nyolcvanas évektől vállalkozásokba kezdett a könyvkiadás terén. Jelenleg a Líra Könyv Zrt. elnöke. 1989-90 folyamán Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. 2001-ben a Magyar Köztársaság Elnöke, Mádl Ferenc Széchenyi Díjjal tüntette ki társadalomkutatói munkásságáért.

Hegedűs Péter

A Tárki Adatbank operatív vezetője

peter.hegedus@tarki.hu

+3613097676

Péter feladatai közé tartozik a Tárki Adatbank fejlesztése, az adatbázisok archiválása, illetve az Adatbank partnereivel való kapcsolattartás. 2015-től 2017-ig a 'Strengthening and widening the European Infrastructure for Social Science Data Archives' (CESSDA-SaW) projektben dolgozott, amelynek során a Tárki Adatbank által vezetett munkában az európai társadalomtudományi adatbankok jelenlegi helyzetének felmérése illetve az adatbankok közötti együttműködési lehetőségek kialakítása volt a feladata. Jelenleg a 'Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy' (InGRID-2) projekten belül az Európai Unió különböző országaiból érkező phd hallgatók illetve fiatal kutatók munkájának segítésén dolgozik. Péter részt vesz továbbá az európai mikroszimulációs modell (Tax-benefit microsimulation model for the European Union) magyarországi fejlesztésében. Kutatási területei: adatbázisok másodelemzése, szegénység és társadalmi egyenlőtlenség.

Németh Éva

CFO

nemeth@tarki.hu

+3613097676

Németh Éva a 90-es évek eleje óta a Tárki Csoport pénzügyi vezetője.