MUNKATÁRSAINK

A csapatról

Kolosi Tamás

A Tárki Adatbank alapítója

kolosi@tarki.hu

+36 1 3097676

Kolosi Tamás 1985-ben alapította meg a Tárkit. Már korábban a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Kolosi a nyolcvanas évek elején végzett "rétegződés-modell" vizsgálatához kidolgozta a késő Kádár-kori államszocialista társadalmának L-modelljét, melyben a redisztributív állami szektor mellett a piaci szektor kettőssége határozta meg az egyenlőtlenségi rendszer struktúráját. Empirikus kutatásai során uttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozik többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán. Ő maga a nyolcvanas évektől vállalkozásokba kezdett a könyvkiadás terén. Jelenleg a Líra Könyv Zrt. elnöke. 1989-90 folyamán Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. 2001-ben a Magyar Köztársaság Elnöke, Mádl Ferenc Széchenyi Díjjal tüntette ki társadalomkutatói munkásságáért.

Jánky Béla

A Tárki Alapítvány kuratóriumának elnöke

bela.janky@tarki.hu

+36 1 3097676

Jánky Béla karrierjét közvéleménykutatóként kezdte a Tárkinál, érdeklődött a kérdőívszerkesztés hatásai iránt. Disszertációját ’Az erkölcsi megfontolások szerepe a jóléti attitűdök alakításában’ címmel írta. Eközben kiadott egy könyvet és több cikket a magyarországi romák helyzetéről. A szolidaritási hálózatok játékelméleti modellezése is érdekelte. Később a marginalizált csoportok megbélyegzésére összpontosított, formális modellek kidolgozásával és keretezési hatás vizsgálatával. Legutóbbi projektjében megvizsgálta a marginalizálódott csoportok médiamegjelenésének a megbélyegzésre gyakorolt hatásait, továbbá azt, hogy a politikai identitás miként módosítja a társadalmi attitűdöket. Amikor az MTA Szociológiai Intézetének igazgatója volt, segített megalapozni az ottaniintézményi adatarchívumot, ezután 2019-ben újra csatlakozik a Tárkihoz. Feladata az adatbanki szolgáltatás fenntartható stratégiájának kidolgozása, a napi üzleti tevékenység felügyelete és a TÁRKI képviselete a CESSDA-ERIC közgyűlésén és az igazgatók tanácsában. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociológia és Kommunikáció Szakának kutatója, továbbá kutatásokat folytat a Társadalomtudományi Központban. Az utóbbi években szívesen foglalkozik a nyílt tudományról szóló ötletek megismerésével és ezek népszerűsítésével.

Hegedűs Péter

A Tárki Adatbank operatív vezetője

peter.hegedus@tarki.hu

+3613097676

Péter feladatai közé tartozik a Tárki Adatbank fejlesztése, az adatbázisok archiválása, illetve az Adatbank partnereivel való kapcsolattartás. 2015-től 2017-ig a 'Strengthening and widening the European Infrastructure for Social Science Data Archives' (CESSDA-SaW) projektben dolgozott, amelynek során a Tárki Adatbank által vezetett munkában az európai társadalomtudományi adatbankok jelenlegi helyzetének felmérése illetve az adatbankok közötti együttműködési lehetőségek kialakítása volt a feladata. Jelenleg a 'Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy' (InGRID-2) projekten belül az Európai Unió különböző országaiból érkező phd hallgatók illetve fiatal kutatók munkájának segítésén dolgozik. Péter részt vesz továbbá az európai mikroszimulációs modell (Tax-benefit microsimulation model for the European Union) magyarországi fejlesztésében. Kutatási területei: adatbázisok másodelemzése, szegénység és társadalmi egyenlőtlenség.

Schlemmer Éva

Iroda vezető

eva.schlemmer@tarki.hu

+3613097676

Schlemmer Éva 2018 óta dolgozik a Tárkiban. Feladatai közé tartozik az iroda zökkenőmentes működésének biztosítása, kapcsolattartás és az Adatfelvételi Osztály projektjeinek menedzsmentje, adminisztrációja. 2020. márciusától ő a Tárki GDPR Adatvédelmi tisztviselője is.

Gábos András

Vezető kutató

gabos@tarki.hu

+3613097676

Gábos András a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója. 2005-ben szerzett szociológia Ph.D. fokozatot, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán. Doktori disszertációjában a készpénzes családtámogatásoknak a gyermekvállalási hajlandóságra gyakorolt hatását vizsgálta Magyarországon. Fő kutatási területe a szegénység, ezen belül is elsősorban gyermekek szegénysége és jól-léte Magyarországon és az Európai Unióban, valamint a jóléti és családtámogatási rendszerek szerepe a szegénység enyhítésében. Ugyancsak kutatja az intergenerációs transzferek termékenységi hatását, a gyermeknevelés költségeit. Állandó szerzője a TÁRKI rendszeres kiadványainak: a Társadalmi Riportnak és TÁRKI Európai Társadalmi Jelentésnek. Résztvevője a TÁRKI Háztartás Monitor adatfelvételének, és szakértőként részt vesz az adatállomány nemzetközi használatának elterjesztésében, támogatja az adatállomány más állományokkal történő harmonizációját (Luxembourg Income Study, Canberra Income Group).

Jávor Kata

Projekt koordinátor

kata.javor@tarki.hu

+36 1 3097676

Jávor Kata 2019. októberében csatlakozott a Tárki csapatához. Feladatai közé tartozik a pályázatírás, pályázatfigyelés, pályázatok adminisztrációja, kutatástámogatás, rendezvényszervezés és kommunikációs anyagok készítése. Kapcsolatot tart a nemzetközi partnerekkel és pályázatkezelő szervezetekkel.

Szabó Orsolya

Projekt koordinátor

orsolya.szabo@tarki.hu

+3613097676

Szabó Orsolya 2016 óta dolgozik a Tárkiban. Feladatai közé tartozik a pályázatírás, kutatástámogatás, rendezvényszervezés, és a kommunikációs anyagok készítése. Kapcsolatot tart a magyar és a nemzetközi partnerekkel, alvállalkozókkal és pályázatkezelő szervezetekkel. 2019. októberétől szülési szabadságon van.

Herke Boglárka

Munkatárs

boglarka.herke@gmail.com

+3613097676

Herke Boglárka jelenleg a Ph.D. disszertációján dolgozik, melynek témája ’Az egyedülálló anyákkal szembeni attitűd meghatározói az elmúlt években’. A 2019-2020-as tanévben csatlakozott a Tárki Adatbankhoz, hogy kutatásokat folytasson európai és azon kívüli open science kezdeményezésekről.

Németh Éva

CFO

nemeth@tarki.hu

+3613097676

Németh Éva a 90-es évek eleje óta a Tárki Csoport pénzügyi vezetője.